Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Ruta chalepensis L.

 
Rutaceae 600 443 Παρατηρήσεις
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis
Ruta chalepensis

Ruta graveolens L.

Απήγανος
Rutaceae 1.799 1.494 Παρατηρήσεις
Ruta graveolens
Ruta graveolens
Ruta graveolens
Ruta graveolens