Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Sambucus nigra L. LC

Σαμπούκος
Adoxaceae 19.509 15.381 Παρατηρήσεις
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra