Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Saxifraga boussingaultii Brongn.

 
Saxifragaceae 15 7 Παρατηρήσεις
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii
Saxifraga boussingaultii

Saxifraga magellanica Poir.

 
Saxifragaceae 26 8 Παρατηρήσεις
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica