Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. EN

Σεκόια η αειθαλής
Cupressaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens