Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 1.166 767 Παρατηρήσεις
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica