Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Taxus baccata L. LC

Ίταμος
Taxaceae 7.445 5.907 Παρατηρήσεις
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata