Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Teucrium fruticans L.

Τεύκριο
Lamiaceae 2.637 2.143 Παρατηρήσεις
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans
Teucrium fruticans