Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Ulmus glabra Huds. DD

 
Ulmaceae 2.225 1.672 Παρατηρήσεις
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra

Ulmus parvifolia Jacq. LC

 
Ulmaceae 413 300 Παρατηρήσεις
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia