Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Urtica urens L.

 
Urticaceae 1.837 1.635 Παρατηρήσεις
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens