Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Werneria apiculata Sch. Bip.

 
Asteraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Werneria apiculata
Werneria apiculata

Werneria pectinata Lingelsh. LC

 
Asteraceae 16 3 Παρατηρήσεις
Werneria pectinata
Werneria pectinata
Werneria pectinata
Werneria pectinata

Werneria spathulata Wedd.

 
Asteraceae 5 3 Παρατηρήσεις
Werneria spathulata
Werneria spathulata
Werneria spathulata
Werneria spathulata

Werneria villosa A. Gray

 
Asteraceae 3 3 Παρατηρήσεις
Werneria villosa
Werneria villosa
Werneria villosa