Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Yucca aloifolia L. DD

Γιούκα
Asparagaceae 1.480 1.236 Παρατηρήσεις
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia