Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Zannichellia palustris L. LC

 
Potamogetonaceae 37 20 Παρατηρήσεις
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris