Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Zea mays L. LC

Αραβόσιτος
Poaceae 1.555 1.242 Παρατηρήσεις
Zea mays
Zea mays
Zea mays
Zea mays