Στατιστικά
LEWA in KENYA
Lewa Wildlife Conservancy

Στατιστικά
706 εικονογραφημένα είδη
789 είδος
704 συνεισφέροντεςΣυνδεδεμένοι χρήστες που συνείσφεραν με τις παρατηρήσεις τους
4.932 χρήστεςΣυνδεδεμένοι χρήστες που έκαναν αιτήματα αναγνώρισης
17.911 παρατηρήσεις κοινές σε αυτή τη χλωρίδα
16.094 σωστές παρατηρήσεις
194.528 pl@ntNet παρατηρήσεις που ταιριάζουν με αυτή τη χλωρίδα
260.694 εικόνες Pl@ntNet που ταιριάζουν με αυτήν τη χλωρίδα