Μαλαισία Μαλαισία Εξερεύνηση

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica
Dryobalanops aromatica

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata