Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 148 102 Παρατηρήσεις
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 18 18 Παρατηρήσεις
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia trilobata L.

 
Aristolochiaceae 9 8 Παρατηρήσεις
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata