Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Bourreria succulenta Jacq. LC

 
Boraginaceae 35 18 Παρατηρήσεις
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta

Heliotropium angiospermum Murray

 
Boraginaceae 97 57 Παρατηρήσεις
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum

Heliotropium curassavicum L. LC

 
Boraginaceae 510 375 Παρατηρήσεις
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum

Heliotropium indicum L.

 
Boraginaceae 337 248 Παρατηρήσεις
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
Boraginaceae 1.535 1.210 Παρατηρήσεις
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus

Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. LC

 
Boraginaceae 13 3 Παρατηρήσεις
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa

Symphytum asperum Lepech.

 
Boraginaceae 751 596 Παρατηρήσεις
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 12.407 10.042 Παρατηρήσεις
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale

Tournefortia bicolor Sw. LC

 
Boraginaceae 14 4 Παρατηρήσεις
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor

Tournefortia hirsutissima L.

 
Boraginaceae 14 10 Παρατηρήσεις
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima

Varronia curassavica Jacq.

 
Boraginaceae 86 45 Παρατηρήσεις
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica