Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Cannabis sativa L.

Kannaouri
Cannabaceae 3.526 3.310 Παρατηρήσεις
Cannabis sativa
Cannabis sativa
Cannabis sativa
Cannabis sativa

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. LC

 
Cannabaceae 48 29 Παρατηρήσεις
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea

Trema micrantha (L.) Blume LC

 
Cannabaceae 84 27 Παρατηρήσεις
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha