Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 2.457 1.987 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya