Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Capparis cynophallophora L.

 
Clusiaceae 28 6 Παρατηρήσεις
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora

Capparis flexuosa (L.) L.

 
Clusiaceae 51 20 Παρατηρήσεις
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa

Capparis indica (L.) Druce

 
Clusiaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica

Clusia major L.

 
Clusiaceae 11 7 Παρατηρήσεις
Clusia major
Clusia major
Clusia major
Clusia major

Garcinia mangostana L.

 
Clusiaceae 57 36 Παρατηρήσεις
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana

Mammea americana L.

 
Clusiaceae 146 82 Παρατηρήσεις
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana