Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Clidemia hirta (L.) D.Don

 
Melastomataceae 314 132 Παρατηρήσεις
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 26 12 Παρατηρήσεις
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 820 663 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 7 3 Παρατηρήσεις
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha

Miconia laevigata (L.) D.Don

 
Melastomataceae 9 3 Παρατηρήσεις
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata

Miconia prasina (Sw.) DC. LC

 
Melastomataceae 42 26 Παρατηρήσεις
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina

Mouriri guianensis Aubl. LC

 
Melastomataceae 20 16 Παρατηρήσεις
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

 
Melastomataceae 17 5 Παρατηρήσεις
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata

Tibouchina grandifolia Cogn.

 
Melastomataceae 12 5 Παρατηρήσεις
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.

 
Melastomataceae 518 399 Παρατηρήσεις
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

 
Melastomataceae 2.336 1.883 Παρατηρήσεις
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana