Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melastomataceae 58 15 Παρατηρήσεις
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Clidemia hirta (L.) D.Don

 
Melastomataceae 283 108 Παρατηρήσεις
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 19 7 Παρατηρήσεις
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 557 439 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 7 3 Παρατηρήσεις
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha

Miconia laevigata (L.) D.Don

 
Melastomataceae 6 2 Παρατηρήσεις
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata

Miconia prasina (Sw.) DC. LC

 
Melastomataceae 25 10 Παρατηρήσεις
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina

Mouriri guianensis Aubl. LC

 
Melastomataceae 7 3 Παρατηρήσεις
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis
Mouriri guianensis

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

 
Melastomataceae 15 4 Παρατηρήσεις
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata

Tibouchina grandifolia Cogn.

 
Melastomataceae 12 5 Παρατηρήσεις
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.

 
Melastomataceae 378 287 Παρατηρήσεις
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

 
Melastomataceae 1.823 1.497 Παρατηρήσεις
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana