Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 8 5 Παρατηρήσεις
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum fragile Sw.

 
Pteridaceae 3 1 Παρατήρηση
Adiantum fragile
Adiantum fragile
Adiantum fragile

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 51 27 Παρατηρήσεις
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 20 8 Παρατηρήσεις
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 Παρατηρήσεις
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 17 5 Παρατηρήσεις
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 112 73 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 18 11 Παρατηρήσεις
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata