Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 10 6 Παρατηρήσεις
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum fragile Sw.

 
Pteridaceae 3 1 Παρατήρηση
Adiantum fragile
Adiantum fragile
Adiantum fragile

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 59 31 Παρατηρήσεις
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 20 8 Παρατηρήσεις
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 Παρατηρήσεις
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 17 5 Παρατηρήσεις
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum villosum L.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum villosum
Adiantum villosum
Adiantum villosum
Adiantum villosum