Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Araucaria araucana (Molina) K.Koch

 
Araucariaceae 4.232 2.961 Παρατηρήσεις
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

Αροκάρια
Araucariaceae 3.159 2.446 Παρατηρήσεις
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla