Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze CR

 
Araucariaceae 247 174 Παρατηρήσεις
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia

Araucaria araucana (Molina) K.Koch

 
Araucariaceae 2.933 1.927 Παρατηρήσεις
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

 
Araucariaceae 1.931 1.516 Παρατηρήσεις
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla