Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Batis maritima L.

 
Bataceae 31 31 Παρατηρήσεις
Batis maritima
Batis maritima
Batis maritima
Batis maritima