Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Capparis cynophallophora L.

 
Clusiaceae 27 5 Παρατηρήσεις
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora

Capparis flexuosa (L.) L.

 
Clusiaceae 41 16 Παρατηρήσεις
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa

Capparis indica (L.) Druce

 
Clusiaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica