Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Clusia major L.

 
Clusiaceae 10 6 Παρατηρήσεις
Clusia major
Clusia major
Clusia major
Clusia major