Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae 91 52 Παρατηρήσεις
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia