Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Hirtella triandra Sw.

 
Chrysobalanaceae 45 6 Παρατηρήσεις
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra