Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 665 528 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 5 2 Παρατηρήσεις
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha