Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Myrospermum frutescens Jacq. LC

 
Fabaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Myrospermum frutescens
Myrospermum frutescens
Myrospermum frutescens
Myrospermum frutescens