Μαρτινίκα Φυτά της νήσου Μαρτινίκα Εξερεύνηση

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 111 73 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos