Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Ageratum houstonianum Mill.

Αγήρατο
Asteraceae 2.379 2.059 Παρατηρήσεις
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum