Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Albizia lebbeck (L.)Benth. LC

 
Fabaceae 17 5 Παρατηρήσεις
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia vaughanii Brenan CR

 
Fabaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii
Albizia vaughanii

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 Παρατηρήσεις
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor