Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 38 12 Παρατηρήσεις
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides