Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2.164 1.733 Παρατηρήσεις
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

 
Asteraceae 1.945 1.408 Παρατηρήσεις
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga quadriradiata