Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Lens culinaris Medik.

Φακή
Fabaceae 293 190 Παρατηρήσεις
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris