Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Sabal bermudana L.H.Bailey EN

 
Arecaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Sabal bermudana
Sabal bermudana
Sabal bermudana
Sabal bermudana

Sabal minor (Jacq.) Pers. LC

 
Arecaceae 148 123 Παρατηρήσεις
Sabal minor
Sabal minor
Sabal minor
Sabal minor