Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 8 5 Παρατηρήσεις
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata