Μαυρίκιος Φυτά της νήσου Μαυρίκιος Εξερεύνηση

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata