Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Nerium oleander L. LC

Πικροδάφνη
Apocynaceae 13.421 11.412 Παρατηρήσεις
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Vinca herbacea Waldst. & Kit.

 
Apocynaceae 290 248 Παρατηρήσεις
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea