Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Allium ampeloprasum L. LC

 
Liliaceae 3.325 2.901 Παρατηρήσεις
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium carmeli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Liliaceae 1.478 1.174 Παρατηρήσεις
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium pallens L.

 
Liliaceae 95 29 Παρατηρήσεις
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Liliaceae 132 97 Παρατηρήσεις
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium roseum L.

 
Liliaceae 1.769 1.380 Παρατηρήσεις
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Liliaceae 269 237 Παρατηρήσεις
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium schubertii Zucc.

 
Liliaceae 77 54 Παρατηρήσεις
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii

Aloe vera (L.) Burm.f.

Allas
Liliaceae 6.629 6.266 Παρατηρήσεις
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Androcymbium palaestinum Baker

 
Liliaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Androcymbium palaestinum
Androcymbium palaestinum
Androcymbium palaestinum

Asparagus acutifolius L. LC

Agrio Sparaggi
Liliaceae 1.960 1.580 Παρατηρήσεις
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Asparagus aphyllus L. LC

 
Liliaceae 49 27 Παρατηρήσεις
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus

Asparagus horridus L.

 
Liliaceae 46 35 Παρατηρήσεις
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus

Asparagus setaceus Gessop

 
Liliaceae 11 5 Παρατηρήσεις
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

 
Liliaceae 516 420 Παρατηρήσεις
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea

Asphodelus fistulosus L. LC

 
Liliaceae 1.442 1.130 Παρατηρήσεις
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus

Asphodelus ramosus L.

Ασφόδελος ο πολύκλαδος
Liliaceae 1.308 968 Παρατηρήσεις
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus

Asphodelus refractus Boiss.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Asphodelus refractus
Asphodelus refractus

Asphodelus tenuifolius Cav.

 
Liliaceae 112 81 Παρατηρήσεις
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius

Bellevalia flexuosa Boiss.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Bellevalia flexuosa
Bellevalia flexuosa

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth

 
Liliaceae 55 26 Παρατηρήσεις
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata

Fritillaria persica L.

 
Liliaceae 142 117 Παρατηρήσεις
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica

Hyacinthus orientalis L.

Υάκινθος
Liliaceae 4.470 4.102 Παρατηρήσεις
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis

Leopoldia comosa (L.) Parl.

 
Liliaceae 509 445 Παρατηρήσεις
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa

Lilium candidum L.

Κρίνος της Παναγίας
Liliaceae 2.279 2.022 Παρατηρήσεις
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum

Muscari commutatum Guss.

 
Liliaceae 24 20 Παρατηρήσεις
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum

Muscari parviflorum Desf. LC

 
Liliaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum

Ornithogalum arabicum L.

 
Liliaceae 115 106 Παρατηρήσεις
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum

Ornithogalum lanceolatum Labill.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Ornithogalum lanceolatum
Ornithogalum lanceolatum

Ornithogalum narbonense L.

 
Liliaceae 20 14 Παρατηρήσεις
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense

Ornithogalum umbellatum L.

 
Liliaceae 6.430 5.507 Παρατηρήσεις
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum

Ruscus aculeatus L.

Λαγομηλιά
Liliaceae 4.693 3.630 Παρατηρήσεις
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus

Scilla autumnalis L.

 
Liliaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis

Scilla cilicica Siehe

 
Liliaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica

Scilla hyacinthoides L.

 
Liliaceae 11 9 Παρατηρήσεις
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides

Smilax aspera L.

Αρκουδόβατος
Liliaceae 3.641 2.792 Παρατηρήσεις
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera

Tulipa agenensis DC.

 
Liliaceae 480 355 Παρατηρήσεις
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis