Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 37 23 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 587 457 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 11 5 Παρατηρήσεις
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 106 62 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis