Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2.932 2.441 Παρατηρήσεις
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

 
Caryophyllaceae 22 15 Παρατηρήσεις
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile