Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2.273 1.901 Παρατηρήσεις
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

 
Caryophyllaceae 15 9 Παρατηρήσεις
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile