Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Αείλανθος ο υψηλότατος
Simarubiaceae 6.679 5.002 Παρατηρήσεις
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima