Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 Παρατηρήσεις
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima