Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Aloe vera (L.) Burm.f.

Allas
Liliaceae 6.453 6.102 Παρατηρήσεις
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera