Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Ambrosia confertiflora DC.

 
Asteraceae 13 13 Παρατηρήσεις
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 Παρατηρήσεις
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 27 12 Παρατηρήσεις
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 563 470 Παρατηρήσεις
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida