Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Ammi majus L.

 
Apiaceae 1.121 824 Παρατηρήσεις
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammi visnaga (L.) Lam.

 
Apiaceae 44 35 Παρατηρήσεις
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga