Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata