Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Ricinus communis L.

Kourtounia
Euphorbiaceae 6.522 5.278 Παρατηρήσεις
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis